Oferta

Nasza oferta skierowana jest do osób cierpiących z powodu problemów emocjonalnych i psychicznych, którym uciążliwe objawy zaburzają funkcjonowanie w codziennym życiu.

Zajmujemy się leczeniem i profilaktyką takich dolegliwości jak nerwice, depresje, psychozy, zaburzenia osobowości, odżywiania się, pod postacią somatyczną i in. Pomoc znajdą tu także ci, którzy na skutek znalezienia się trudnych sytuacjach życiowych (nadmierny stres, kryzys, problemy małżeńskie, rodzinne, żałoba, itp.) potrzebują wsparcia z zewnątrz.

Dostępny w naszej placówce szeroki zakres oddziaływań psychoterapeutycznych adresowany jest szczególnie do osób, które są zainteresowane nie tylko poprawą objawową, ale również własnym rozwojem – lepszym poznaniem siebie. Praca nad rozumieniem siebie jest, naszym zdaniem, optymalną drogą do odzyskania wewnętrznej równowagi i sprawnego funkcjonowania.

Świadczenia medyczne / psychologiczne w naszym Centrum realizowane są poprzez konsultacje z wykwalifikowanym personelem: lekarzem psychiatrą, psychologiem lub psychoterapeutą, którzy proponują optymalną formę leczenia ambulatoryjnego (farmakoterapia, psychoterapia - indywidualna, grupowa, rodzinna, małżeńska) lub stacjonarnego w warunkach jednego z oddziałów dziennych


Ambulatorium

Pomoc ambulatoryjna w Centrum Zdrowia Psychicznego „Leszczynowa” odbywa się w ramach: 
- Poradni Zdrowia Psychicznego
- Poradni Leczenia Nerwic 


Więcej

Oddział Dzienny Leczenia Nerwic

Oferta skierowana jest głównie do osób, które cierpią z powodu różnego typu zaburzeń lękowych, kompulsyjnych, somatycznych (bóle głowy, kołatania serca, duszności, itp.), przeżywają problemy emocjonalne, np. odczuwają ciągły niepokój, tracą kontrolę nad swoimi emocjami, mają trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu satysfakcjonujących relacji z innymi, czują się wyobcowane i gorsze od innych, nadmiernie krytykują siebie, brak im energii i życiowego celu. 


Więcej

Oddział Dzienny Psychiatryczny

Leczenie w tym oddziale adresowane jest głównie do pacjentów chorujących na zaburzenia psychotyczne, gł. schizofrenię, zaburzenia schizoafektywne, zaburzenia afektywne dwubiegunowe, przewlekłe zaburzenia depresyjne, do osób z umiarkowanie nasilonymi objawami organicznymi, którzy zauważają trudności w radzeniu sobie z ograniczeniami wynikającymi z choroby, a których stan zdrowia psychicznego nie wymaga kuracji całodobowej.


Więcej

Oddział Dzienny „60 plus minus”

Pomoc znajdą tu osoby starsze (od ok. 60 roku życia), które cierpią na różnego rodzaju trudności psychiczne i emocjonalne, głównie związane z obniżeniem nastroju, utratą radości i sensu życia, które czują się samotne, niepotrzebne, przeciążone codziennymi sprawami, ciągle zmęczone, zamartwiające się o przyszłość, które mają kłopoty ze snem i koncentracją, przeżywają uczucie wewnętrznego napięcia, niepokoju czy rozdrażnienia. 


Więcej